Spritfabriken

Byggnadens historia

Där historia möter design

Spritfabriken har bytt skepnad många gånger sedan portarna slogs upp år 1904. Först tjänade byggnaden som mjölkpulverfabrik av AB Siccator. Men Spritfabriken har också varit byggnadsvårdsbutik, svartklubb, direktörsbostad och filmstudio. År 1910 tog Skånsk Spritförädling AB över verksamheten och namnet Spritfabriken lever kvar än idag.

I de nya hyreslägenheterna bevarar och förenar vi industrikänslan från återbrukat tegel och gjutjärnsfönster, med moderna material och en hög standard. Fabrikens fasader bevaras, samtidigt som insidan byggs upp på nytt och helt nya huskroppar smälter samman med de befintliga. Det ger ett helt unikt tillskott i Eslövs historia – hyreslägenheter i industriell design.

Nedan finns ett bildspel som visar hur byggnaderna såg ut innan ombyggnationen drog igång.

Fotograf: Hasse Dahlgren